REUNIONS

PROPERA REUNIÓ


Data: dilluns 25 de juny
Lloc: IES Sa Blanca Dona
Hora: 18:00 hores
Ordre del dia: 1. Aprovació de l'acta anterior
                         2. Valoració de les accions passades i futures
                         3. Valoració de la continuitat de la Plataforma
                         4. Precs i preguntes
Acta de la darrera reunió