dijous, 27 de setembre del 2012

Avantprojecte de la nova llei orgànica (LOMCE)

Us deixam un document on s'analitzen les novetats i els canvis que la LOMCE probablement modificarà de la llei anterior, la LOE.


Sobre la ràtio alumnes per aula

Aquí us deixam un dossier elaborat pel Departament de Pedagogia i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears sobre el nombre d'alumnes per aula.

dijous, 20 de setembre del 2012

Adéu a l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

El passat dimarts, la secretària d'Estat d'educació, Montserrat Gomendio, va anunciar al Senat la desaparició a l'educació Primària de l'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. En substitució d'aquesta, està previst que tornin les àrees de ciències naturals i de ciències socials.

Altres de les novetats que la secretària va anunciar al Senat sobre la reforma educativa que està preparant-se són:
- No es realitzarà la revàlida a 6è de Primaria, tot i que si que existirà una avaluació externa que no tindrà conseqüències acadèmiques.
- L'avaluació externa de diagnòstic que es realitzava a 4t de Primària, ara passarà a realitzar-se a 3r.
- S'avançarà l'edat d'elecció cap a la Formació Professional creant un nou cicle dins de l'etapa obligatòria (FP Bàsica).
- Augment de les hores de dedicació a les llengües, les matemàtiques i les ciències. 
dissabte, 15 de setembre del 2012

Ajudes per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (nese)

El dia 9 d'agost es va publicar al BOE la resolució mitjançant la qual es  convoquen, per al curs 2012-13, ajudes econòmiques per al següents alumnes:
-  alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn de conducta greu.
- alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals.

La presentació de la sol·licitud s'ha de fer al centre on estigui matriculat l'alumne i el plaç de presentació serà fins al 25 de setembre.


Convocatòria de beques per al curs 2012-2013 per a estudiants universitaris

Aquí us deixam l'enllaç a la 'Convocatòria de beques de caràcter general i de mobilitat per al curs acadèmic 2012-2013, per a estudiants d'ensenyaments universitaris. Recordau que teniu de plaç fins al  15 d'octubre.

Ànim i molta sort!!


Més inversió a l'educació privada concertada

El passat mes de juliol la conselleria d'educació va publicar al BOIB l'autorització per ampliar el centre privat concertat Sant Francesc d’Assís, de Palma, amb 3 noves unitats: una de infantil, una de primària i altra de UEECO.

La inversió a l'educació privada concertada s'incrementa cada dia més i no atura. És de justícia que conegueu aquesta situació.

Pitiüses per l'educació en defensa de l'EDUCACIÓ PÚBLICA.


Sí que hi ha recursos segons perquè

És conegut per tots la quantitat de retallades que està patint l'educació pública a les Illes Balears: reducció de professors, augment de ràtios, reducció del pressupost dels centres, eliminació de projectes com el PROA, no pagament als centres de mensualitats des d'abril, eliminació d'ajudes a les famílies, reducció de les aportacions econòmiques a programes com les escoles matineres o els programes de reutilització de llibres de text, etc. No obstant, la conselleria d'educació sí deu tenir una partida extra per al pla pilot d'educació plurilingüe. El BOIB núm. 68 de 12 de maig diu a l'article 6 "La Conselleria adquireix amb els centres que participen en el Pla Pilot d’Educació Plurilingüe els compromisos següents:
- Art. 6.3. Dotar-los amb una aportació econòmica extraordinària per col·laborar en les despeses derivades del pla pilot.
- Art 6.4. Proporcionar-los els serveis d’un auxiliar de conversa de llengua anglesa". 

Un nou exemple de les prioritats educatives del Govern Balear.


Dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2012-2013

Mentre l'educació pública de les Illes Balears ha patit, tal vegada, la major reducció de personal docent de les últimes dècades, la conselleria d'educació continua contractant docents per a atendre les necessitats dels centres privats concertats. Una nova demostració de la prioritat que li atorga el Govern Balear a l'educació pública.


dimarts, 11 de setembre del 2012

Signatura del conveni de construcció del nou CEIP Es Pratet

L'alcaldessa d'Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, i el conseller balear d'Educació, Rafael Bosch, han signat el conveni per a la construcció del nou centre educatiu d'infantil i primària d'Es Pratet. La construcció d'aquest nou centre tindrà un plaç d'execució d'uns 14 mesos però encara no està clar quan començarà. Cal recordar que el centre està ubicat a l'aparcament dels Multicines i que l'espai que disposa és molt limitat, doncs cada curs creix a un ritme de 2 barracons per nivell que estan instal·lant-se a l'espai destinat al pati.

Una bona notícia que necessita d'una ràpida execució.


dissabte, 1 de setembre del 2012

Concertació a les escoles que segreguen per sexe

Fa pocs dies el Tribunal Suprem Espanyol (TS) va donar la raó a la Junta d'Andalusia i a l'últim govern de Cantàbria que van negar el concert educatiu a dos col·legis que segregaven l'alumnat per sexe, basant-se en l'incompliment de l'article 84.3 de la Llei Orgànica d'Educació de l'any 2006. Aquesta sentència afecta especialment als centres educatius vinculats a l'Opus Dei que reben fons públics de les comunitats autònomes.

Davant d'aquesta noticia i en referència a aquest article, el ministre d'educació, el Sr. Ignacio Wert, va afirmar en una entrevista en la cadena Ser que "No es preciso tocar la descripción que se hace de las causas de discriminación que no son admisibles. Pero sí es posible hacer alguna referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa en determinadas condiciones no tiene por qué suponer ni discriminación ni segregación". El ministre es va mostrar així favorable a incloure un apartat a la nova llei d'educació (LOMCE) on es deixi clar que l'educació diferènciada no implica discriminació en l'escolarització i, per tant, podrien continuar aquests concerts educatius.

Cal recordar que a les Illes Balears el passat 17 de maig la conselleria d'educació va establir el concert educatiu de 3 centres vinculats a l'Opus Dei: Llaüt, Aixà i Aladern. Per la seva part, la Conselleria ha defensat que no subvenciona cap centre educatiu que separi els alumnes per sexe.